Trên thế giới xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp đã tồn tại hơn 100 năm cùng với sự ra đời của các tổ chức tư vấn đánh giá và xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệm có tên tuổi như Standard and Poor Ratings, Fitch Ratings, Moody Ratings.

Trên thế giới xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp đã tồn tại hơn 100 năm cùng với sự ra đời của các tổ chức tư vấn đánh giá và xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệm có tên tuổi như Standard and Poor Ratings, Fitch Ratings, Moody Ratings. Ngày nay các quốc gia nhất là các nhà đầu tư đang rất quang tâm đến kết quả xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp như một thông tin tham khảo quan trọng cho các quyết định đầu tư của mình.

Xếp hạng tín nhiệm có vai trò quan trọng: giúp doanh nghiệp tránh các nguy cơ thương mại, tạo điều kiện cho việc xây dựng cơ cấu doanh  nghiệp, làm cho thị trường trở nên trong sạch, công bằng và rõ ràng hơn, bên cạnh đó còn giúp các ngân hàng thương mại quản lý rủi ro khi cho vay, quản lý tốt tài sản thế chấp.

Tại Việt Nam , hiện có 3 doanh nghiệp sử dụng dịch vụ xếp hạng của các tổ chức nói trên là Techcombank, Vietcombank và BIDV. Ở Việt Nam cũng đã xuất hiện 1 số tổ chức hành nghề xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp như C&R, CRV…

Tuy nhiên đây vẫn là lĩnh vực khá mới mẻ đối với Việt Nam và bản thân các doanh nghiệp vẫn còn rất ngại sử dụng các dịch vụ này.

Các thông tin khác :
Top