Tháng 8 năm 2016, VNSEG chính thức hỗ trợ dịch vụ đào tạo chuyên nghiệp về kế toán doanh nghiệp

Tháng 8 năm 2016, VNSEG chính thức hỗ trợ dịch vụ đào tạo chuyên nghiệp về kế toán doanh nghiệp cho các nhà đầu tư bằng tiếng Trung, dịch vụ đào tạo gồm có: quản lý chi tiêu nội bộ, kiến thức cơ bản về thuế, luật thuế Việt Nam, kiến thức cơ bản về bảo hiểm cho nhân viên, và kiến thức cơ bản về nộp thuế. 

Phòng bồi dưỡng nghiệp vụ

Khu sách tham khảo của khu thương mại điện tử ảo

Khu văn phòng


Các thông tin khác :
Top