Tháng 5 năm 2016 VNSEG chính thức khai thác mảng dịch vụ cơ sở của khu thương mại điện tử ảo

Tháng 5 năm 2016 VNSEG chính thức khai thác mảng dịch vụ cơ sở của khu thương mại điện tử ảo nhằm mục đích giúp các doanh nghiệp Trung Quốc thành lập công ty ở Việt Nam, gồm: đăng ký công ty, đăng ký người đại diện pháp luật của doanh nghiệp và cả dịch vụ kế toán doanh nghiệp. VNSEG cũng cung cấp một số lớp học cho chủ doanh nghiệp Trung Quốc hiểu rõ tình hình kinh doanh ở Việt Nam, về thuế, quản lý tài chính và hỗ trợ dịch vụ kế toán trọn gói. Đây sẽ là mảng kinh doanh cốt lõi của khu thương mại điện tử ảo Việt Nam.

                            Bảng giá dịch vụ văn phòng ảo

 Phòng họp dịch vụ văn phòng ảo

 Biển ủy quyền của công ty VNSEG

Các thông tin khác :
Top