Tháng 4 năm 2016, Viện nghiên cứu kinh tế thương mại đầu tư Việt Nam – Đông Á cảm thấy mô hình Khu thương mại điện tử ảo rất mới lạ và có sức hút chính vì vậy, viện trưởng và phó viện trưởng viện nghiên cứu đã nhiều lần mời đại diện quản lý của VNSEG đến và thảo luận và tìm hiểu về mô hình doanh nghiệp mới này

Tháng 4 năm 2016, Viện nghiên cứu kinh tế thương mại đầu tư Việt Nam – Đông Á cảm thấy mô hình Khu thương mại điện tử ảo rất mới lạ và có sức hút, chính vì vậy, viện trưởng và phó viện trưởng viện nghiên cứu đã nhiều lần mời đại diện quản lý của VNSEG đến và thảo luận và tìm hiểu về mô hình doanh nghiệp mới này đồng thời cũng thảo luận về vấn đề nguồn lực và môi trường đầu tư của Việt Nam. Viện trưởng viện nghiên cứu TS Lê Xuân Phương ủy thác VNSEG  mang món quà nhỏ là viên ngọc may mắn “Ngũ phúc lâm môn” do ông tự thiết kế cho TS Lý – quản lý Khu thương mại điện tử ảo Thâm Quyến, bày tỏ mong muốn hợp tác lâu dài.

    

Bên trái: Viện trưởng viện nghiên cứu kinh tế thương mại đầu tư Việt Nam - Đông Á - Tiến sĩ Lê Xuân Phương

Bên phải: Đại diện và tầng lớp quản lý VNSEG

 

Miếng ngọc do ông Lê Xuân Phương thiết kế

Các thông tin khác :
Top