Tháng 7 năm 2016, sau 6 tháng hoạt động ổn định, sau khi nhận được công nhận của các doanh nghiệp Việt Nam, kênh xe điện VNSEG đã khai khác mảng dịch vụ mới

Tháng 7 năm 2016, sau 6 tháng hoạt động ổn định, sau khi nhận được công nhận của các doanh nghiệp Việt Nam, kênh xe điện VNSEG đã khai khác mảng dịch vụ mới là các xe điện cỡ lớn như xe điện sân golf và xe điện du lịch, làm phong phú thêm nguồn hàng của siêu thị xe điện.

Xe điện sân golf

Xe điện du lịch
Các thông tin khác :
Top