Ngày 6 tháng 5 năm 2016 phó thị trưởng thành phố Quý Cảng, Quảng Tây (người thứ 2 bên trái), Cục trưởng cục thương mại tỉnh Quảng Tây (người thứ 2 bên phải), Chủ nhiệm ban đối ngoại tỉnh Quảng Tây (người thứ nhất bên phải) đã đến Việt Nam khảo sát, đồng thời cũng ghé qua siêu thị xe điện VNSEG để tìm hiểu thêm về thị trường xe điện Việt Nam

Ngày 6 tháng 5 năm 2016 phó thị trưởng thành phố Quý Cảng, Quảng Tây (người thứ 2 bên trái), Cục trưởng cục thương mại tỉnh Quảng Tây (người thứ 2 bên phải), Chủ nhiệm ban đối ngoại  tỉnh Quảng Tây (người thứ nhất bên phải) đã đến Việt Nam khảo sát, đồng thời cũng ghé qua siêu thị xe điện VNSEG để tìm hiểu thêm về thị trường xe điện Việt Nam, cũng trao đổi và nắm bắt thông tin, điều chỉnh một số nguồn lực có thể điều chỉnh được. Khu sản xuất xe điện năng lượng mới Trung Quốc – Đông Nam Á đã sơ bộ hình thành tại Quý Cảng Quảng Tây, Trung Quốc.

Phó thị trưởng thành phố Quý Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc (người thứ 2 bên trái), Cục trưởng cục thương mại tỉnh Quảng Tây (người thứ 2 bên phải), Chủ nhiệm ban đối ngoại  tỉnh Quảng Tây (người thứ nhất bên trái) 

Dưới tình hình cạnh tranh khốc liệt trong ngành xe điện tại Trung Quốc, cạnh tranh giữa các vùng Quảng Đông, Triết Giang, Thiên Tân...cũng ngày càng nóng lên, Quảng Tây với vai trò là của ngõ kết nối giữ Trung Quốc và Đông Nam Á đã phát huy được ưu thế đặc biệt của mình. Nếu như kêu gọi hợp tác và vận hành thuận lợi, vùng sản xuất xe điện trọng điểm Quý Cảng sẽ có vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy ngành xe điện của cả vùng Đông Nam Á, với VNSEG,  Khu sản xuất xe điện trọng điểm Trung Quốc – Đông Nam Á trước mắt là một hậu phương tốt nhất, cung cấp các nguồn hàng chất lượng cho VNSEG.

Tháng 7, Hiệp hội xe điện Đông Nam Á đã tham gia triển lãm xe điện tại Hà Nội, Việt Nam, trong hội nghị, các doanh nghiệp sản xuất đã có buổi thảo luận với VNSEG, tạo tiền đề cho lần hợp tác sau. Tháng 9, trong lần khảo sát khu sản xuất xe điện, VNSEG đã đạt thành hiệp nghị hợp tác với Quý Cảng.

Các thông tin khác :
Top