Ngày 19/3/2016 qua sự đề cử của tiến sĩ Lý An Du của Viện nghiên cứu kinh tế thương mại đối ngoại thuộc Đại học Thâm Quyến, Công ty TNHH mạng thương mại điện tử SEG Việt Nam (VNSEG) được trao quyền thành lập “Trung tâm thương mại điện tử ảo Thâm Quyến – chi nhánh Việt Nam ”. Ông Tề Lực Nhiên - Phó tổng thư kí Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc cùng với ông Chu Kỳ - Phó tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại điện tử doanh nghiệp vừa và nhỏ Tân Tinh Thâm Quyến kiêm Phó tổng giám đốc Trung tâm điện tử ảo Thâm Quyến đến nhận biển công ty tại tổng bộ Thâm Quyến. Dưới sự ủng hộ to lớn của Ủy ban tỉnh Thâm Quyến, Tổng cục công thương quốc gia và Bộ thương mại quốc gia Trung Quốc dành cho Trung tâm thương mại điện tử ảo Thâm Quyến Trung Quốc, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc, Ủy ban thông tin kinh tế thương mại thành phố Thâm Quyến, cơ quan chính phủ khu Nam Sơn Trung Quốc đã kết hợp thành lập “Trung tâm thương mại điện tử ảo”

Trung tâm điện tử ảo Thâm Quyến chi nhánh Việt Nam

Ngày 19/3/2016 qua sự đề cử của tiến sĩ Lý An Du của Viện nghiên cứu kinh tế thương mại đối ngoại thuộc Đại học Thâm Quyến, Công ty TNHH mạng thương mại điện tử SEG Việt Nam (VNSEG) được trao quyền thành lập “Trung tâm thương mại điện tử ảo Thâm Quyến – chi nhánh Việt Nam ”. Ông Tề Lực Nhiên - Phó tổng thư kí Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc cùng với ông Chu Kỳ - Phó tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại điện tử doanh nghiệp vừa và nhỏ Tân Tinh Thâm Quyến kiêm Phó tổng giám đốc Trung tâm điện tử ảo Thâm Quyến đến nhận biển công ty tại tổng bộ Thâm Quyến.

Phải: Phó tổng thư kí Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc – ông Tề Lực Nhiên

Trái: Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty TNHH mạng thương mại điện tử SEG Việt Nam – ông Lê Khắc Phúc

Ngoài cùng bên trái: Phó tổng giám đốc Trung tâm thương mại điện tử ảo Thâm Quyến và Công ty TNHH thương mại điện tử doanh nghiệp vừa và nhỏ Tân Tinh Thâm Quyến – Ông Chu Kỳ

VNSEG và CASME trao đổi tại Thâm Quyến Trung Quốc            

VNSEG đến thăm viện nghiên cứu kinh tế Việt Nam - Đông Nam Á 

Dưới sự ủng hộ to lớn của Ủy ban tỉnh Thâm Quyến, Tổng cục công thương quốc gia và Bộ thương mại quốc gia Trung Quốc dành cho Trung tâm thương mại điện tử ảo Thâm Quyến Trung Quốc, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc, Ủy ban thông tin kinh tế thương mại thành phố Thâm Quyến, cơ quan chính phủ khu Nam Sơn Trung Quốc đã kết hợp thành lập “Trung tâm thương mại điện tử ảo”, xây dựng nền tảng mẫu cho thương mại điện tử cấp quốc gia. Dựa vào cơ sở là “Sự tin cậy” và đặc điểm là “Đăng kí từ xa”, trung tâm giúp tạo dựng các nhóm dịch vụ và thương mại qua mạng để tìm kiếm mô hình dịch vụ mới, con đường phát triển mới của thương mại điện tử. Hiện nay, Trung Quốc vẫn chưa có hình thức khu công nghiệp ảo như thế này. Đây được coi là một hình thức cụm doanh nghiệp mới, là trung tâm điện tử ảo đầu tiên của Trung Quốc nên được coi là mô hình mẫu có ý nghĩa quang trọng. Xây dựng Trung tâm thương mại ảo là kết quả của việc thực hiện mục đích xây dựng “Trung tâm tín dụng thương mại điện tử” Thâm Quyến, với mục tiêu phát triển cơ sở thương mại ảo từ vùng đồng bằng Châu Giang ra toàn Trung Quốc, thực hiện việc dẫn một lượng lớn các doanh nghiệp kinh doanh điện tử đang ký vào Trung tâm, nhằm tăng cường hiệu quả của việc thành lập “trung tâm thương mại điện tử kiểu mẫu” của khu Nam Sơn. Tính đến nay, dự án Trung tâm thương mại điện tử Thâm Quyến đã có hơn 30.000 thành viên là các doanh nghiệp kinh doanh trên mạng điện tử.

Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc (www.ca-sme.org) sẽ vận hành các dự án của Trung tâm. Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc là tổ chức đoàn thể xã hội phi lợi nhuận mang tính tổng hợp và toàn quốc được lập ra bởi các nhà điều hành doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các hội viên gồm các doanh nghiệp đến từ các ngành nghề khác nhau, khu vực khác nhau, những doanh nghiệp lớn quan tâm và ủng hộ sự phát triển của các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ, các cơ quan dịch vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ, các tổ chức xã hội vừa và nhỏ. Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc được thành lập 11/12/2016, tổng bộ ở Bắc Kinh, dưới sự giám sát của Bộ nội vụ và sự chỉ đạo của Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc. Tính đến nay, Hiệp hội đã có hơn 220.000 thành viên.Các thông tin khác :
Top