GIỚI THIỆU THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ẢO

Ngày 19/3/2016 qua sự đề cử của tiến sĩ Lý An Du của Viện nghiên cứu kinh tế thương mại đối ngoại thuộc Đại học Thâm Quyến, Công ty TNHH mạng thương mại điện tử SEG Việt Nam (VNSEG) được trao quyền thành lập “Trung tâm thương mại điện tử ảo Thâm Quyến – chi nhánh Việt Nam ”. Ông Tề Lực Nhiên - Phó tổng thư kí Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc cùng với ông Chu Kỳ - Phó tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại điện tử doanh nghiệp vừa và nhỏ Tân Tinh Thâm Quyến kiêm Phó tổng giám đốc Trung tâm điện tử ảo Thâm Quyến đến nhận biển công ty tại tổng bộ Thâm Quyến. Dưới sự ủng hộ to lớn của Ủy ban tỉnh Thâm Quyến, Tổng cục công thương quốc gia và Bộ thương mại quốc gia Trung Quốc dành cho Trung tâm thương mại điện tử ảo Thâm Quyến Trung Quốc, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc, Ủy ban thông tin kinh tế thương mại thành phố Thâm Quyến, cơ quan chính phủ khu Nam Sơn Trung Quốc đã kết hợp thành lập “Trung tâm thương mại điện tử ảo”...

Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Việt Nam

Trên thế giới xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp đã tồn tại hơn 100 năm cùng với sự ra đời của các ...

Tình trạng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Theo Tổng cục Thống kê, cho đến tháng 3-2016, cả nước có 192.500 người có trình độ ĐH trở lên đang thất ...

VNSEG mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính doanh nghiệp cho nhà đầu tư Trung Quốc: hạch toán nội bộ và hạch toán thu ngoài

Tháng 8 năm 2016, VNSEG chính thức hỗ trợ dịch vụ đào tạo chuyên nghiệp về kế toán doanh nghiệp...

VNSEG bắt đầu khai thác mảng dịch vụ hỗ trợ đăng ký thành lập công ty cho doanh nghiệp Trung Quốc

Tháng 5 năm 2016 VNSEG chính thức khai thác mảng dịch vụ cơ sở của khu thương mại điện tử ảo...

Viện nghiên cứu kinh tế thương mại và đầu tư Việt Nam – Đông Á tìm hiểu sự phát triển của Khu thương mại điện tử ảo

Tháng 4 năm 2016, Viện nghiên cứu kinh tế thương mại đầu tư Việt Nam – Đông Á cảm thấy mô hình ...

Trung tâm điện tử ảo Thâm Quyến chi nhánh Việt Nam

Ngày 19/3/2016 qua sự đề cử của tiến sĩ Lý An Du của Viện nghiên cứu kinh tế thương mại đối ngoại ...

Top