Dưới sự liên kết hợp tác của tập đoàn điện tử Seg Thẩm quyến, hiệp hội điện tử Thẩm Quyến EIA và công ty TNHH một thành viên Fobus( Việt Nam), tháng 4 năm 2014 tại Hà Nội đã diễn ra buổi thành lập trung tâm chuyên trưng bày và kinh doanh các sản phẩm điện tử thuộc các doanh nghiệp của Thẩm Quyến, hội tụ đầy đủ các sản phẩm, kỹ thuật, dịch vu tiên tiến Trung Quốc và Thẩm Quyến, là sự mở cửa trong thiết lập quan hệ giữa chính phủ Thẩm Quyến và Việt Nam, , là nền tảng chuyên nghiệp trong bối cảnh thúc đẩy hợp tác tạo ra các sản phẩm công nghệ cao, kỹ thuật dịch vụ tiên tiến nhất. Đồng thời có sự liên kết hợp tác đồng bộ wedsite www.segbuy.vn của công ty thương mại điện tử seg Thâm Quyến và wedsite www.yuwubuy.vn của tập đoàn thương phẩm Yiwu Chiết Giang.

Dưới sự liên kết hợp tác của tập đoàn điện tử Seg Thẩm quyến, hiệp hội điện tử Thẩm Quyến EIA và công ty TNHH một thành viên Fobus( Việt Nam), tháng 4 năm 2014 tại Hà Nội đã diễn ra buổi thành lập trung tâm chuyên trưng bày và kinh doanh các sản phẩm điện tử thuộc các doanh nghiệp của Thẩm Quyến, hội tụ đầy đủ các sản phẩm, kỹ thuật, dịch vu tiên tiến Trung Quốc và Thẩm Quyến, là sự mở cửa trong thiết lập quan hệ giữa chính phủ Thẩm Quyến và Việt Nam, , là nền tảng chuyên nghiệp trong bối cảnh thúc đẩy hợp tác tạo ra các sản phẩm công nghệ cao, kỹ thuật dịch vụ tiên tiến nhất. Đồng thời có sự liên kết hợp tác đồng bộ wedsite www.segbuy.vn của công ty thương mại điện tử seg Thâm Quyến và wedsite www.yuwubuy.vn của tập đoàn thương phẩm Yiwu Chiết Giang.
 
 Ông Phạm Bình Minh( đứng thứ 7 hàng giữa từ trái vào Ông Hồ Xuân Hoa( đứng thứ 8); Bà Long Hồng( thứ 5 hàng đầu tiên từ trái vào), đại diện của Vnseg( thứ 6 từ trái vào)


Tạp chí xuất bản hiệp hội điện tử EIA Trung Quốc
Ngay từ khi có kiến nghị thành lập dự án này đã nhận được sự chú ý của chính phủ Việt Nam, chính quyền tỉnh Quảng Đông và thành phố Thâm Quyến . Thỏa thuận hợp tác ba bên đã được ký kết dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Việt Nam Ông Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Đảng bộ tỉnh Quảng Đông Ông Hồ Xuân Hoa, và các vị khách mời khác. 

Đồng thời Giám đốc Phòng Thương mại Quảng Đông Trung Quốc Ông Quách Nguyên Cường, Phó thị trưởng thành phố Thâm Quyến Trung Quốc ông Đường Kiệt, Tham tán Kinh tế-Thương mại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam ông Hứa Khởi Tùng, Ủy viên Ủy ban Đổi mới Quốc gia Việt Nam ông Nguyễn Đức Vân, Giám đốc Sở Thương mại và Công nghiệp Việt Nam bộ Nội vụ châu Á tại Trung Quốc ông Đào Việt Anh, Chủ tịch Trung tâm quảng cáo hội chợ triển lãm quốc gia Việt Nam ông Nguyễn Văn Ngân tham gia cắt băng khánh thành.
 
 
Top